Posted on: 10 października 2016 Posted by: admin Comments: 0

Nie jest tajemnicą, że napoje promocyjne są dziś bardzo popularne. Dzieje się tak za sprawą kilku czynników. Na czym polega promocja firmy?

Na początek zajmijmy się wyprowadzeniem pojęcia promocja. Jest ono bardzo dobrze znane każdemu, aczkolwiek próba jego wyjaśnienia kończy się fiaskiem. Promocja to nic innego jak pewien sposób oddziaływania odbiorców produkty danej marki, które polegają na dostarczeniu im niezbędnych na ten temat informacji. Celem jest zatem zwiększenie świadomości odbiorców, konsumentów jakiegoś dobra, wyprodukowanego w obrębie jednej firmy, który zostanie ulokowany na rynku. Promocja jest zatem elementem komunikacji marketingowej, której składowymi są:

  • sprzedaż osobista;
  • reklama;
  • kontakt z otoczeniem ( public relations);
  • aktywizacja sprzedaży;

Jak zatem przedsiębiorca ma skomunikować się z odbiorcami jego usług czy dóbr? Musi on przede wszystkim zadbać o opracowanie konkretnego programu działań promocyjnych, które uderzą w dany obszar rynku docelowego. Nie jest to jednak łatwe. Dotarcie do odpowiedniego sektora rynku, poprzedzone musi zostać długofalowymi jego badaniami oraz analizami. Ważnym aspektem będzie ustalenie celów promocji, które będą ściśle powiązane z wynikami przeprowadzonych ekspertyz. Określenie celów ściśle łączy się z zebraniem informacji na temat odbiorców oferowanych przez nas usług. Będzie dziwnym, jeżeli przykładowo na wsi, o liczbie ludności 400 osób postawimy sklep wielkopowierzchniowy z cenami identycznymi jak w wielkich miastach. Łatwo zatem dojść do wniosku, że nasze działania muszą być dostosowane do potrzeb i zasobności portfela odbiorcy.

Zakładamy teraz, że wszelkie działania marketingowe zostały spełnione. Osiągnęliśmy nas rynek docelowy, dostosowaliśmy profil firmy do potrzeb konsumenckich. Należy teraz zastanowić się nad produktem, który może nam pomóc w osiągnięciu celów. Jednym z nich na pewno jest zwiększenie świadomości odbiorców na temat istnienia danej firmy. Świetnie sprawdzą się tutaj napoje promocyjne! Tak jak zostało wspomniane na początku, jest to jeden z popularniejszych sposobów wzmocnienia świadomości klienta na temat danej firmy! Napoje, na których umieścisz logo swojej firmy będą cieszyć się wielkim powodzeniem na wszelkiego rodzaju wystawach, targach czy pokazach twojej firmy. Dzięki temu, spełnisz wszystkie cele kapani promocyjnej, a promocja nie będzie już tylko suchym stwierdzeniem ale faktem.