Posted on: 14 września 2016 Posted by: admin Comments: 0

Jak poznać dobrze przygotowana kampanię reklamową? Przede wszystkim warto zdać sobie sprawę z tego, że dobrze przygotowana kampania reklamowa składa się z kilku etapów. By planowana kampania przyniosła zamierzone skutki, musi być zatem przemyślana i dokładnie zaplanowana.

Pierwszy etap: Identyfikacja

W tym etapie określamy odbiorców kampanii, czyli w skrócie przygotowanie rynku docelowego. Osoba planująca kampanię powinna zidentyfikować potencjalnych adresatów. Ich błędne określenie jest jednym z najczęstszych błędów, który możne skutkować niepowodzeniem całej kampanii.

Drugi etap: Wyznaczanie celów promocji

Jednym z celów jest ten informujący o promocji oraz cel sprzedażowy promocji. Po przez te pierwsze rozumie się przede wszystkim jak największe poinformowanie rynku o trwającej kampanii. Te drugie natomiast, maja korzystnie wpłynąć na zwiększenie udziału firmy na rynku. W uproszczeniu, oznacza to jak największe opanowanie rynku przez dana firmę.

Trzeci etap: Określanie budżetu promocji

Przedsiębiorstwo musi określić przewidywane zyski udanej kampanii oraz straty w przypadku gdyby kampania nie przyniosła zamierzonych skutków. Na wszystkie te czynniki wpływają głownie kanały dystrybucji  oraz jak długo zamierzamy przeprowadzić kampanię. Istnieje wiele metod określania budżetu kampanii.

Czwarty etap: Określenie kanału rozpowszechnienia

Jest to najprościej mówiąc określenie kiedy i w jaki sposób nasza kampania będzie emitowana.  Firmy musza zdecydować czy najlepszym nośnikiem ich kampanii będzie prasa, internet, radio czy telewizja. Jest to również bardzo istotny etap. Od tego w jaki sposób wyemitujemy nasze reklamy, zależy przecież powodzenie sprzedaży. Tylko utwierdzenie człowieka o wyższości jednego produktu nad drugim daje powodzenie w zdobywaniu zysków. Zaniedbanie tego etapu, może skutkować nie tylko niepowodzeniem kampanii, ale w konsekwencji odcisnąć się na opinii o firmie.  Nie można na to pozwolić.

Piaty etap: Materiały promocyjne

Doszliśmy wreszcie do kolejnego istotnego, jak nie najistotniejszego punktu całej kampanii- akcja promocyjna prowadzona na szeroka skalę. Wykorzystujemy dzięki temu wszystko co jest potrzebne do przeprowadzenia promocji czyli wszelkiego rodzaju materiały promocyjne. Możemy użyć tutaj wspomnianych napoi z logo firmy ( woda z logo firmy)  – dzięki nim zwiększymy świadomość o firmie wśród naszych potencjalnych klientów.