Posted on: 30 grudnia 2019 Posted by: admin Comments: 0
geotechnika-titan

Badania geotechniczne nie są przeprowadzane bezcelowo. Ich wyniki dają jasną odpowiedź na pytanie, gdzie najkorzystniej na danym terenie postawić fundamenty budynku, oraz jakie koszty trzeba będzie ponieść z tego tytułu.

Geotechnika to szereg badań oraz działań mających za zadanie ustalenie warunków wodno-gruntowych. Dzięki nim jesteśmy w stanie ocenić, jaki typ gruntów znajduje się na badanym obszarze, i czy możliwe jest na nim stawianie budynków. Usługi geotechniczne przydadzą się przede wszystkim wtedy, gdy projekty budowlane zakładają podpiwniczenie. Nie wszystkie okoliczności oraz warunki gruntowe sprzyjają takim pomysłom. Dzięki badaniom geotechnicznym specjaliści ocenią, czy podpiwniczenie będzie korzystne z punktu widzenia finansowego i technicznego. Badania geotechniczne opierają się na przeprowadzanych w regularnych odstępach odwiertach. Aby badanie dawało wiarygodne rezultaty, należy wykonać przynajmniej trzy odwierty na odpowiednią głębokość.

Więcej na: titan.com.pl/geotechnika/

Wszystkie wnioski oraz rezultaty badań zostają potem przedstawione w formie opinii geotechnicznej. Sporządzana jest ona przeważnie w ciągu dwóch tygodni od przeprowadzenia odwiertów. Dokumentacja jest dla projektanta podstawą do ustalenia kategorii geotechnicznej budynku. Na podstawie wniosków znajdujących się w opinii geotechnicznej możliwe jest wybranie i zastosowanie optymalnej technologii fundamentowania. Zapewni ona użytkownikom bezpieczne korzystanie z budynku przez długie lata. Dzięki badaniom unikniemy czarnego scenariusza w postaci pękających ścian, osiadania fundamentów lub nawet zawalenia się budynku. Dlatego warto zlecić odwierty specjalistycznym firmom.