Posted on: 24 czerwca 2021 Posted by: admin Comments: 0
destylacja próżniowa

Badania produktów naftowych są niezbędne w rozwoju techniki oraz dla utrzymania wysokiej jakości paliw dostarczanych do konsumentów. Badaniami tego typu zajmują się rafinerie, instytuty badawcze, uczelnie, laboratoria referencyjne. Aby wyniki badań były wiarygodne, ich przeprowadzanie musi podlegać bardzo restrykcyjnym normom.

Do tego celu służą wyspecjalizowane urządzenia badawcze, które potrafią w bardzo krótkim czasie przeprowadzić analizę badanej próbki oraz w przystępny sposób przedstawić wynik.

Metody badań składu paliw

Bardzo częstym sposobem analizy produktów naftowych jest destylacja próżniowa, frakcyjna czy atmosferyczna. Jej wynikiem jest rozdział próbki na różne frakcje i określenie ich wzajemnego stosunku do siebie. Dzięki temu możemy z dużą dokładnością określić jej skład. Analizator automatyczny pozawala na szybkie i bezpieczne przeprowadzenie badania w każdym laboratorium. Rolą użytkownika jest wyłącznie określenie parametrów badania i wciśnięcie przycisku rozpoczynającego proces. Wynik otrzymujemy w formie wydruku.

Analiza wielkości cząstek jest bardzo dokładnym i istotnym badaniem. Nowoczesny licznik cząstek jest w stanie w bardzo krótkim czasie przeprowadzić badanie cząstek w emulsjach tłuszczowych, zawiesinach polimerów i włókien oraz w hydrożelach. Dokładność gwarantuje technika, dzięki której pomiar cząstek wykonywany jest po kolei. Sprawia to, że możemy uchwycić nawet minimalne zmiany na długo przed przekroczeniem odpowiednich norm produktu.

Bardzo istotnym, nie tylko w badaniach petrochemicznych, urządzeniem jest analizator biogazu. Dzięki niemu w bardzo krótkim czasie możemy zbadać skład biogazu, wyszczególniając jego poszczególne składniki. Podstawowe urządzenia wyszczególniają trzy gazy; metan, dwutlenek węgla i tlen.

Możliwe jest również rozszerzenie działania o kolejne gazy w zależności od wymagań użytkownika. Analizator biogazu jest urządzeniem przydatnym również tak, gdzie może dochodzić do tworzenia się gazów, jak np. na składowiskach odpadów komunalnych i w oczyszczalniach ścieków.